Pomôžeme Vám splniť si sny o bývaní!

S čím všetkým Vám pomôžeme a odbremeníme Vás
Ďalšie informácie
S nami podpisujete Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej agentúry

Rezervačnú zmluvu.

Prípadnú zmluvu o budúcej zmluve.

Kúpnu zmluvu.

Nájomnú zmluvu.

Zabezpečujeme revízie zmlúv.

Zmluvy pri predaji developerských projektov.

Komunikáciu s úradmi.

Zriadenie advokátskej úschovy.

Osobnú asistenciu v prípade potreby

Služby

Predávajúci

Osobné stretnutie

Dohodneme si s Vami termín stretnutia a vypočujeme si Vaše potreby a očakávania.

Stanovenie ceny

Spoliehať sa na to ,,za koľko predal sused“, sa nemusí vyplatiť. Sme licencovaní realitní konzultanti, ktorí porovnávajú množstvo faktorov, kým určia cenu Vašej nehnuteľnosti. Výsledkom je predaj za najvyššiu cenu, akú je aktuálne na trhu možné získať.

Uvedenie nehnuteľnosti na trh - inzerovanie

Naša realitná kancelária zaradí nehnuteľnosť bezplatne do svojej ponuky. Vašu nehnuteľnosť zverejníme na všetkých najdôležitejších inzertných portáloch. Vo svete marketingu sa neustále zdokonaľujeme. Kvalitné fotografie a zaujímavý text k predaju je samozrejmosťou..

Profesionálne obhliadky

Spoliehať sa na to ,,za koľko predal sused“, sa nemusí vyplatiť. Sme licencovaní realitní konzultanti, ktorí porovnávajú množstvo faktorov, kým určia cenu Vašej nehnuteľnosti. Výsledkom je predaj za najvyššiu cenu, akú je aktuálne na trhu možné získať.

Členstvo a spolupráca s Realitnou úniou

Dodať info z malej brožúry o kontrole z Únie.

Realitný kódex

Právna ochrana

Zmluvnú dokumentáciu pre nás zabezpečujú advokáti, vďaka čomu vieme našim klientom poskytnúť právnu ochranu. S nami prebehne celý obchod bez akýchkoľvek komplikácií. Postaráme sa o Rezervačnú zmluvu, Zmluvu o budúcej zmluve, Kúpnu zmluvu...

Úrady vybavíme za Vás

Ušetríme Vám čas, ktorý by ste strávili behaním po úradoch. Komunikáciu s notárskym úradom, katastrálnym odborom, správcovskou spoločnosťou a dodávateľmi energií vybavíme za Vás.

Starostlivosť po predajis

U nás sa vkladom do katastra predaj nekončí. Pripravíme Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľnosti a pomôžeme Vám s prepisom u správcu a jednotlivých dodávateľov energií.

Kupujúci

Prieskum trhu

Dohodneme si s Vami termín stretnutia a vypočujeme si Vaše potreby a očakávania.

Profesionálne obhliadky

Na každú obhliadku sa znamenite pripravíme. Preveríme za Vás technický a právny stav ​nehnuteľnosti, upozorníme na pozitíva a negatíva každej ponuky.

Vyjednanie kúpnej ceny

Komunikáciu s predávajúcim vybavíme za Vás. Máme vytvorené stratégie, ako vyrokovať čo najvýhodnejšiu cenu. Vo väčšine prípadov sme na základe skúseností schopní vyjednať lepšiu cenu oproti pôvodnej.

Financovanie

Vďaka nášmu finančnému poradcovi Vám pomôžeme aj pri výbere a vybavení hypotekárneho úveru. Zariadime potrebný znalecký posudok.. Taktiež zabezpečíme výber výhodného poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.

Právna ochrana

V spolupráci s advokátmi preveríme nehnuteľnosť tak, aby nenastalo žiadne nepríjemné prekvapenie. Postaráme sa o kompletnú zmluvnú dokumentáciu - vypracujeme Rezervačnú zmluvu, Zmluvu o Budúcej zmluve, Kúpnu zmluvu, ...

Úrady vybavíme za Vás

Sme pri Vás v deň podpisu zmlúv, ideme s Vami k notárovi, komunikujeme s bankou, kontrolujeme priebeh. Preveríme, či na nehnuteľnosť nie je uvalené vecné bremeno alebo nie je predmetom záložného práva... Ušetríme Vám čas, ktorý by ste strávili behaním po úradoch. Naša realitka za Vás na požiadanie vybaví aj aktuálny výpis z katastra nehnuteľností...

Sme s Vami až po odovzdanie kľúčov

U nás sa kúpa nehnuteľnosti podpisom zmlúv nekončí. Asistujeme Vám aj pri jej protokolárnom odovzdaní, prepise u dodávateľov energií a médií.

Nájomník

Prieskum trhu

Sledujeme za Vás aktuálnu ponuku a predkladáme vhodné nehnuteľnosti na obhliadku. Máme prístup k ponukám, ktoré nie sú verejné, no častokrát sú najzaujímavejšie.

Profesionálne obhliadky

Na každú obhliadku sa znamenite pripravíme. Preveríme za Vás technický a právny stav ​nehnuteľnosti, upozorníme na pozitíva a negatíva každej ponuky.

Vyjednanie výšky nájmu

Komunikáciu s prenajímateľom vybavíme za Vás. Máme vytvorené stratégie, ako vyrokovať čo najvýhodnejšiu cenu. Vo väčšine prípadov sme na základe skúseností schopní vyjednať lepšiu cenu oproti pôvodnej.

Právne poradenstvo

Nehnuteľnosť preveríme tak, aby nenastalo žiadne nepríjemné prekvapenie. Pripravíme Nájomnú zmluvu podľa najnovších platných zákonov.

Asistencia pri odovzdaní

Podpisom Nájomnej zmluvy starostlivosť nekončí. Asistujeme pri odovzdaní prenájmu a prípadnom prepise energií.

Stojíme pri Vás

Poskytujeme Vám poradenstvo a servis počas celej doby trvania nájmu.

Prenajímateľ

Stanovenie ceny

Kým určíme cenu prenájmu, porovnávame množstvo faktorov v reálnom čase - vypracujeme analýzu cien podobných prenájmov v rovnakej lokalite, zohľadníme pridanú hodnotu, ktorú práve Vaša nehnuteľnosť poskytuje, ... Výsledkom je prenájom za najvyššiu cenu, akú je aktuálne na trhu možné získať.

Príprava na prenájom

Nehnuteľnosť Vám pomôžeme nachystať na prenájom tak, aby sme ju obsadili v čo najkratšom čase a zároveň za najvyššiu možnú cenu..

Uvedenie nehnuteľnosti na trh - inzerovanie

Naša realitná kancelária zaradí prenájom nehnuteľnosti bezplatne do svojej ponuky. Vašu nehnuteľnosť zverejníme na všetkých najdôležitejších inzertných portáloch. Vo svete marketingu sa neustále zdokonaľujeme. Kvalitné fotografie a zaujímavý text k predaju je samozrejmosťou.

Členstvo a spolupráca s Realitnou úniou

Ak poveríte prenájmom našu kanceláriu - člena Realitnej únie SR, Vašu nehnuteľnosť bude svojim klientom sprostredkovane ponúkať naraz viac než 700 profesionálov na celom Slovensku​. Toľko členov tvorí Realitnú úniu SR, dnes najväčšie združenie realitných kancelárií a maklérov na Slovensku.

Prenájom bez komplikácií

Zabezpečíme obhliadky bez nutnosti investovania Vášho času. Vyhľadáme seriózneho záujemcu, ktorého si vopred preveríme. Pripravíme Nájomnú zmluvu podľa najnovších platných zákonov.

Stojíme pri Vás

Poskytujeme Vám poradenstvo a servis počas celej doby trvania prenájmu.